تاريخ : | | نویسنده : elham

            

        سلامتی اونایی که تو خیالمونن ولی بیخیالمونن


برچسب‌ها: به سلامتی

تاريخ : | | نویسنده : elham

میخواهم عوض شوم … چرا باید دلتنگ باشم ؟


تو باید دلتنگ شوی … می خواهم آن سیب قرمز بالای درخت باشم ، در دورترین نقطه … دقت کن 


رسیدن به من آسان نیست !


اگر همتش را نداری آسیب به درخت نرسان ، به همان سیب های کرم خورده روی زمین قانع باش !برچسب‌ها: تنهایی

تاريخ : | | نویسنده : elham
مَـن هَــمــون ديــوونــه ايــم کـهـ هـيـچــوَقــتــــ عــوض نمــيـشـهـ ...
هَــمــونـــي کــهـ هـمـهـ بــاهـــاش خــوشـــالَـــن امــا کــسـي بــاهــاش نــمــي مــونــهـ ...
هَــمــونـــي کــهـ اونــقَــدر يـه آهَــنـگــ گـــوش ميـــده کــهـ اَز تَـــرانهـ گـــرفـتـهـ تــــا ريــتـــمــ و خــوانَنــدش مـــتـنـفـر بـشـهـ ...
هَــمــونـــي کــهـ هـمـهـ فـکــر مـيـکـنــن سخـتـهـ ،سَـنـگـهـ ، اَمـــا بــا هَـــر تَــلَــنـگـــري ميــشـکـنـهـ ...
هَــمــونـــي کــهـ مُــواظبـه کـــسي نـاراحَــت نــشهـ امــا هـمـه نــاراحَتـش مـيـكـنــن ...
هَــمــونـــي کــهـ تـکـيهـ گــاه خـوبيـــهـ امـا واسَـش تكــيـه گــاهــي نـيـس... 
هَــمــونـــي کــهـ کُــلــي حَــرفــ داره اَمــــا هَــمـيـشهـ ساکــتـــهـ .....
آرهـ مَــن هَـــمونــــم ...

برچسب‌ها: دیونه

تاريخ : | | نویسنده : elham
سلام کسی نیومده همه اینقدبی معرفتن شانس ماداریمتاريخ : | | نویسنده : elham
محکم در آغوشش بگیر ،
صورتش را نوازش کن ،
از خوبی هایش در گوشش بگو ...
زن است دیگر ،
دوست دارد ...
با همه زن بودنش ،
به آغوش گرمت نیاز دارد

برچسب‌ها: آغوش

تاريخ : | | نویسنده : elham

برچسب‌ها: حقیقت تلخ

تاريخ : | | نویسنده : elham

برچسب‌ها: تبسم

تاريخ : | | نویسنده : elham


برچسب‌ها: این نیز بگذرد

تاريخ : | | نویسنده : elham

عاشق اون لحظه ام....
که از پشت بغلم میکنی ....
نفسات گردنمو نوازش میده


برچسب‌ها: عشق

تاريخ : | | نویسنده : elham

چه حقیرند مردمی که نه جرأت دوست داشتن دارند و نه اراده‌ی دوست نداشتن 
و نه لیاقت دوست داشته شدن و نه متانت دوست داشته نشدن 
و مدام شعر عاشقانه می‌خوانند

 و تراژدی غم‌انگیز انسان این است که آنچه هست، نباید باشد 
و آنچه باید باشد، نیست و همه حرف‌ها همین است وهمه‌ی دردها همین جا است. 
درد روح این است و این است که: «انسان شقایقی است که با داغ زاده است.» 

دکتر شریعتیتاريخ : | | نویسنده : elham

کلماتم را 
در جوی سحر می‌شویم 
لحظه‌هایم را 
در روشنی باران‌ها 

تا برای تو شعری بسرایم، روشن 
تا که بی‌دغدغه بی‌ابهام 
سخنانم را 
در حضور باد 
این سالک دشت و هامون 
با تو بی‌پرده بگویم 
که تو را 
دوست می‌دارم تا مرز جنون 

دکتر محمدرضا شفیعی کدکنیتاريخ : | | نویسنده : elham
می آیی قایم باشک بازی کنیم ؟

من چشم بر زیبایی تو بگذارم و تو...

آرام در آغوشم پنهان شو


برچسب‌ها: دلتنگی

تاريخ : | | نویسنده : elham
ﭘـــﺲ ﺍﺕ ﻧﻤـــﯽ ﺩﻫﻢ...
ﺑـــﻪ ﻫـــﯿﭻ ﺳﺎﻋــــﺘﯽ
ﺑـــﻪ ﻫﯿـــﭻ ﺩﻗﯿﻘـــﻪ ﺍﯼ
ﺑـــﻪ ﻫﯿـــﭻ ﻗﯿﻤﺘــــﯽ !

ﺳﺨﺖ ﭼﺴﺒﯿــــﺪﻩ ﺍﻡ ﺗﻤﺎﻣــــﺖ ﺭﺍ
ﻣﮕــر ﺗو را ﺳـــــﺎﺩﻩ ﺑﺪﺳــــﺖ آﻭﺭﺩﻡ ...
ﮐﻪ راحـــــت ﺍﺯ ﺩﺳﺘــــﺖ ﺑﺪهــــم

برچسب‌ها: عشق

تاريخ : | | نویسنده : elham
گاهی باید نبخشید...
کسی را که بارها او را بخشیده ای...
و نفهمید...
تا این بار در آرزوی بخشش تو باشد...
گاهی نباید صبر کرد،
باید رها کرد و رفت.

تا بدانند که اگر ماندی "رفتن" را بلد بوده ای...


برچسب‌ها: تنهایی

تاريخ : | | نویسنده : elham
شعر که می گویم
من را می بوسی...
بوسه که می شوی
شعر می شوم...
کلاً قصد ویرانی مرا کرده ای انگار!


برچسب‌ها: عشق

تاريخ : | | نویسنده : elham
 من از سکوت تو هلاک شده ام...
تو از فریاد های من عاصی،
چاره ی کار ما ...
یک نیمه شب داغ با محو شدن ثانیه هاست،
در لابه لای نفس نفس زدنهايت....!!!!

برچسب‌ها: عشق

تاريخ : | | نویسنده : elham


برچسب‌ها: حقیقت تلخ

تاريخ : | | نویسنده : elham

خودتان را سفت بچسبید !

قدر خودتان را بدانید ....

ارزان نفروشید خودتان را ؛

به لبخندی ، به حرفی ، به نقلی ، به هدیه ای ، به اندک توجهی ...

بگذارید تلاش کند.

بگذارید برای به دست آوردنتان هزار راه را امتحان کند.

بگذارید قدرتان را بداند. بگذارید بهایتان را بپردازد.

آدمها چیزهای مفت به دست آمده را مفت هم از دست می دهند !


برچسب‌ها: تبسم

تاريخ : | | نویسنده : elham

تــو قـــرار مــن بـاشتـا مـن مَــــــدارت شـوم !چـہ قــــرار و مـــدارے بـهـــتـر از مــــا ؟؟!!


برچسب‌ها: عشق

تاريخ : | | نویسنده : elham

برچسب‌ها: تنهایی