تاريخ : | | نویسنده : elham

میخواهم عوض شوم … چرا باید دلتنگ باشم ؟


تو باید دلتنگ شوی … می خواهم آن سیب قرمز بالای درخت باشم ، در دورترین نقطه … دقت کن 


رسیدن به من آسان نیست !


اگر همتش را نداری آسیب به درخت نرسان ، به همان سیب های کرم خورده روی زمین قانع باش !برچسب‌ها: تنهایی

تاريخ : | | نویسنده : elham
مَـن هَــمــون ديــوونــه ايــم کـهـ هـيـچــوَقــتــــ عــوض نمــيـشـهـ ...
هَــمــونـــي کــهـ هـمـهـ بــاهـــاش خــوشـــالَـــن امــا کــسـي بــاهــاش نــمــي مــونــهـ ...
هَــمــونـــي کــهـ اونــقَــدر يـه آهَــنـگــ گـــوش ميـــده کــهـ اَز تَـــرانهـ گـــرفـتـهـ تــــا ريــتـــمــ و خــوانَنــدش مـــتـنـفـر بـشـهـ ...
هَــمــونـــي کــهـ هـمـهـ فـکــر مـيـکـنــن سخـتـهـ ،سَـنـگـهـ ، اَمـــا بــا هَـــر تَــلَــنـگـــري ميــشـکـنـهـ ...
هَــمــونـــي کــهـ مُــواظبـه کـــسي نـاراحَــت نــشهـ امــا هـمـه نــاراحَتـش مـيـكـنــن ...
هَــمــونـــي کــهـ تـکـيهـ گــاه خـوبيـــهـ امـا واسَـش تكــيـه گــاهــي نـيـس... 
هَــمــونـــي کــهـ کُــلــي حَــرفــ داره اَمــــا هَــمـيـشهـ ساکــتـــهـ .....
آرهـ مَــن هَـــمونــــم ...

برچسب‌ها: دیونه

تاريخ : | | نویسنده : elham

سلام

روزهای سخت میان و میرن این قدرت تحملی که خدابه ماداده باعث میشه بتونیم طاقت بیاریم و محکم باشیم

منم روزای سخت تنهایی زیاد گریه و اه ناله زیاد داشتم اما همش به پایان رسیده به جز گریه همیشه همراهمه بازم خداروشکر میکنم از زندگیم راضیم هرچندمشکلات هروز بیشتر میشه اما به کمک همسرم مقاوم شدم و خیالم راحته که یکی پشت سرمه ومراقبمه امیدوارم تمام جوانان ایرانی خوشبخت موفق زندگی کنن

باارزوی بهترین هابرای شمایی که این مطلب رو میخونیداین مطلب اخرین مطلب این وب بود

خوش باشید وخداحافظ


برچسب‌ها: خداحافظی

تاريخ : | | نویسنده : elham

زندگی مثل دوچرخه سواری می مونه

واسه حفظ تعادل ، همیشه باید در

حرکت باشـــــ♥ــــــی "


برچسب‌ها: عشق

تاريخ : | | نویسنده : elham

ﻧﻤﯿﺩﺍﻧم ﭼﺸﻤﺎﻧت ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼه ﻣﯿﮑﻨﺪ . .
فقط وقتی که . . .
نگاهم میکنی . . .
ﭼﻨﺎن ﺩﻟم ﺍﺯ ﺷﯿﻄﻨت ﻧﮕﺎﻫت میلرزد …
که ﺣس ﻣﯿﮑﻨم ﭼﻘﺪﺭ ﺯﯾﺒﺎست …
ﻓﺪﺍ ﺷﺪن ﺑﺮﺍی ﭼﺸﻤﻬﺎیی که …
تمام دنیاست …


برچسب‌ها: عشق

تاريخ : | | نویسنده : elham

زن ها از مردان قابل پیش بینی که هیچ وقت کار متفاوتی

انجام نمی دهند بدشان می آید

آنها عاشق مردانی هستند که سرشار از سورپرایز های عالی اند


برچسب‌ها: مرد

تاريخ : | | نویسنده : elham


برچسب‌ها: یکرنگی

تاريخ : | | نویسنده : elham


برچسب‌ها: زن

تاريخ : | | نویسنده : elham

برچسب‌ها: سخنان بزرگان

تاريخ : | | نویسنده : elham


برچسب‌ها: سخنان بزرگان

تاريخ : | | نویسنده : elham

برچسب‌ها: عشق

تاريخ : | | نویسنده : elham
یک عمر آسایش تضمین شده، با پدر

خــــدا همه ی پدرها رو حفظ کنه


برچسب‌ها: پدر

تاريخ : | | نویسنده : elham

برچسب‌ها: به سلامتی

تاريخ : | | نویسنده : elham


برچسب‌ها: یکرنگی

تاريخ : | | نویسنده : elham


برچسب‌ها: تبسم

تاريخ : | | نویسنده : elham


برچسب‌ها: سخنان بزرگان

تاريخ : | | نویسنده : elham


برچسب‌ها: عشق

تاريخ : | | نویسنده : elham


برچسب‌ها: مادر

تاريخ : | | نویسنده : elham
محکم در آغوشش بگیر ،
صورتش را نوازش کن ،
از خوبی هایش در گوشش بگو ...
زن است دیگر ،
دوست دارد ...
با همه زن بودنش ،
به آغوش گرمت نیاز دارد

برچسب‌ها: آغوش

تاريخ : | | نویسنده : elham

برچسب‌ها: حقیقت تلخ